พนักงานขาย (1 Position)

Location : กรุงเทพ และต่างจังหวัด
Qualification
  1. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  2. มี Attitude ที่ดี
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ 
  4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. ทำงานภายใต้แรงกดดดันได้ดี
Job description
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ค่าเช่ารถยนต์ + ค่าน้ำมัน+คอมมิชชั่น + incentive + แพคเกจเที่ยวส่วนตัว (ตามยอดขาย)

ประเภทงาน : เต็มเวลา
ปฎิบัติงานที่จังหวัด : กรุงเทพ และต่างจังหวัด
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์การทำงานด้านขายหรือด้านเคมี (ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)  : 2 ปี ขึ้นไป
เพศ : ชาย/หญิง
อายุ : อายุไม่เกิน 35 ปี
มีรถยนต์เป็นของตนเอง
27 January 2022
Application Form
Attach a picture
Take out photos
Expected Salary
EDUCATION
Work Experience
Title (Th)
Name-Surname (Th)
Title (En)
Name-Surname (En)
Date of Birth
Province
Address
Subdistrict
Area / District
Zip code
Tel
Email
Attach File